Psykoterapeut Heidi With

Fagligt

Som familie- og psykoterapeut har jeg særligt fokus på samspillet i parforholdet og familien. Parforholdet og familien rummer store kræfter og muligheder til forandring og udvikling. Mennesker, som hører til de mest betydningsfulde i hinandens liv, vil naturligt også opleve, at egen og andres sårbarhed er stor i denne helt særlige relation.

Jeg ser vrede og frustration som et udtryk, der ofte dækker over længsel efter kærlighed. Vrede og frustration kan over længere tid skabe afstand og ensomhed, fremfor det vi som mennesker har brug for, kontakt og nærhed. At få øje på egen andel i samspillet, hvordan vi måske selv lukker af og medvirker til afstand, giver mulighed for at tage ansvar og bidrage til forandring hos sig selv og ind i relationen.

Mit fokus er at skabe en nærværende samtale, som handler om at lytte, se og fornemme hinanden, for med oprigtig interesse og nysgerrighed at blive klogere, sammen.

Mange er ikke vant til at tale om sig selv og egne vanskeligheder, hvorfor det kan være uvant og grænseoverskridende at starte i terapi. Formålet med terapien er at skabe øget indsigt i og forståelse for egne vanskeligheder og egen sårbarhed for ad den vej at skabe personlig udvikling. Jeg tror på, at al forandring begynder med en opmærksomhed.

Jeg vil indlede den første samtale med at orientere om min tilgang til terapi og høre om din eller jeres baggrund for at tilvælge terapi. Ved afslutningen af første samtale vil jeg fortælle, hvad jeg ser; altså mit faglige perspektiv og min forståelse af de udfordringer, som du/I oplever og ønsker hjælp til. Herefter vil jeg komme med forslag til hvordan, jeg ser det muligt at arbejde videre med dine/jeres udfordringer mod en udvikling, som styrker den enkelte i og udenfor relationen.

Jeg har tavshedspligt og arbejder ud fra Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt

Jeg modtager løbende supervision.

Ved opgaver, der kræver to terapeuter, har jeg et formaliseret samarbejde med Karina Blegvad, Master i procesledelse og organisatorisk forandring.

Personligt

Jeg er født i 1965, gift og har to voksne sønner fra tidligere ægteskab.

I min ansættelse som sygeplejerske, familieterapeut og konsulent har jeg tæt kontakt til familier ramt af alvorlig og livstruende sygdom. Her er det levede liv, det at skulle forlade livet, det at miste, opleve tab og sorg, alle nærværende og betydningsfulde elementer i samtalen. Samtalen kræver et nærvær og respekt for den anden part, for at kontakten bliver brugbar og værdifuld. Denne erfaring, interesse og kompetence har jeg helt naturligt bragt med mig i mit virke som familie- og psykoterapeut, siden jeg blev færdiguddannet i 2013.

Via min ansættelse har jeg mange års erfaring i dialogbaseret undervisning samt supervision til både monofaglige og tværfaglige grupper, der arbejder i det sociale- eller sundhedsfaglige felt.

Gennem flere år har jeg medvirket til udvikling af et tilbud for personer med livstruende sygdom og deres nærtstående, som bygger på procesorienteret og relationsskabende gruppeledelse.

Uddannelsesbaggrund

  • Familie- og psykoterapeut (MPF) fra Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI)
  • Gruppeledelse, Dansk Familieterapeutisk institut (DFTI)
  • Masterclass i familieterapi v/ Jesper Juul og Peter Mortensen
  • Sorgefteruddannelse: Tab – Sorg – Traume og Forandring
  • Sygeplejerske.

Jeg er medlem af

  • Dansk Psykoterapeutforening
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Dansk selskab for familiesygepleje.
Logo for Dansk Psykoterapeut forening