Supervision og undervisning

Supervision til mennesker, der arbejde med mennesker

Supervision yder jeg til ledere, medarbejdere og frivillige, i tværfaglige eller monofaglige grupper samt individuelt.

Supervision kan bidrage til at:

 • Udfordre vores forståelser og handlinger
 • Udvikle vores fagpersonlighed ved at skabe indsigt i os selv og vores faglige praksis
 • Nuancere vores indlevelsesevne
 • Viden, færdigheder og menneskelig indsigtsfuldhed bliver integreret og omsat til relationelle kompetencer
 • Vi får øje på nye handlemuligheder
 • Der sker faglig vækst
 • Sikre et støttende arbejdsklima
 • Personalet kan bevare deres motivation og engagement i arbejdet.
Kontakt mig for supervision

Dialog er grundlaget

Min undervisning og mine foredrag vil oftest være baseret på dialog.

Eksempler på temaer:

 • Familielivet: Når én i familien har et problem, har hele familien et problem. Forældrenes forhold er børnenes fundament.
 • Hvordan gik jeg fra at være ægtefælle/samlever til at være pårørende: Familielivet med sygdom som en del af hverdagen.
 • Skilsmisse: Hvem har tabt hvad, hvornår og hvordan? Her er fokus på, at tabene i forbindelse med skilsmisse er individuelle. Hvordan finder jeg plads til min egen sorg samtidig med, at jeg er der for børnene med deres individuelle tab og sorg?
 • Procesorienteret gruppeledelse af patient- og pårørendegrupper.

Du/I er velkomne til at kontakte mig uforpligtende med ønsker om konkrete emner/temaer, så vi kan have en drøftelse af, hvordan et evt. tilbud kan sammensættes.