Psykoterapi

Hvornår kan vi have gavn af psykoterapi?

  • Når vi oplever manglende selvfølelse og selvtillid
  • Når vi oplever vedvarende eller tiltagende problemer i vores relationer
  • Når vi oplever tab, mister, er i sorg eller oplever livskriser
  • Når vi er belastede eller stressede
  • Når de samme mønstre ”spænder ben” igen og igen
  • Når vi er angste eller vedvarende triste
  • Når vi synes, vi er “gået i stå”.

Familien i fokus

Familieterapi er, som ordet beskriver, en samtale, der tager udgangspunkt i hele familien. Som terapeut har jeg fokus på den enkelte og samspillet mellem familiemedlemmerne.

Det er min erfaring, at det er yderst hjælpsomt, når børnene deltager i starten af et forløb uanset alder.

Børnene vil være fritstillet i samtalen. Det betyder, at de kan byde ind, hvis de ønsker det, men ansvaret for samtalen hviler på de voksne.

Kærligheden er den største drivkraft til udvikling og forandring. Forældrenes forhold er børnenes fundament. Min overbevisning er, at når forældre arbejder med parforholdet, så arbejder de også for børnene.

Alle skal ses og høres

Som terapeut har jeg opmærksomhed på at skabe de bedste forhold til, at alle – børn som voksne – bliver hørt og set med det, de ønsker at bringe ind i samtalen.

Herudfra vil jeg være undersøgende og i samarbejde med jer som familie forsøge at komme nærmere, hvad der kan ligge bag de udfordringer eller vanskeligheder, I hver især oplever.

Herfra drøfter vi mulighederne for et videre forløb.

Kontakt mig for familieterapi

Kærlighed som drivkraft

Parterapi er en samtale, der foregår mellem jer som par og mig som terapeut. Som par vil I ofte have forskellige opfattelser af behovet for terapi. Det er vigtigt for mig, at begge føler sig mødt og hørt.

Selvom vi lever sammen som par, oplever vi sjældent verden på samme måde. Jeg er af den opfattelse, at kærligheden er den største drivkraft til forandring og udvikling.

Som terapeut vil jeg have opmærksomhed på, at I begge får rum og plads til at udtrykke jer med udgangspunkt i jeres individuelle oplevelser. Ligeledes vil jeg have fokus på, at samtalen og kontakten ikke mindst skabes mellem jer.

Hjælp til at komme videre

Til slut i samtalen vil jeg ud fra faglige perspektiver give mit bud på hvad, der kan være den bagvedliggende grund til, at den ene eller begge parter oplever vanskeligheder i parforholdet. Herfra drøfter vi mulighederne for et videre forløb.

Kontakt mig for parterapi

Støtte til udvikling 

Individuel terapi er en samtale mellem dig og mig som terapeut. Der kan være forskellige bevæggrunde for at søge individuel psykoterapi. Nogen har gavn af at bruge samtalerne til at understøtte en udvikling, hvor vi arbejder med mere eller mindre kendte livstemaer. Andre vælger individuel terapi til konkrete og aktuelle problemstillinger for at komme videre i en måske mere fastlåst situation.

Som terapeut har jeg opmærksomhed på at få skabt en god kontakt med en oprigtig interesse og respekt for dig og dine ønsker eller udfordringer.

Nogen oplever det hjælpsomt at have et vidne med til samtalen; det kan være en partner eller et andet betydningsfuldt menneske. Denne person er som udgangspunkt ikke aktivt deltagende i samtalen.

Kontakt mig for individuel terapi

Fokus på trivsel

Familietjek giver mulighed for at standse op mellem hverdagens rutiner og livets hændelser med det fokus at give plads og tid til at se på det enkelte familiemedlems trivsel i og udenfor familien. Dette giver en særlig mulighed for, at den enkelte føler sig set, hørt og anerkendt af de mennesker, som har en helt særlig betydning: familien.

Vi kan som nære familiemedlemmer have forestillinger om hvordan, de andre i familien trives. Ofte er vores forestillinger ikke dækkende, men kan være udgangspunktet for en oprigtig interesse og et ønske om at vide mere.  Som voksne kan vi have en misforstået opfattelse af, at det er muligt at skåne børn fra stemninger i familien, vi ikke ønsker, de skal være en del af. Børn lever i og med de stemninger, der er i familien, og de har brug for de voksnes hjælp til at skabe sammenhæng og forståelse.

Alle bliver set og hørt

Ønsket om et familietjek forudsætter ikke, at I som familie oplever særlige vanskeligheder, men en interesse for, at jeres relationer i familien har de bedste forudsætninger for en sund udvikling.

Som terapeut har jeg opmærksomhed på at skabe de bedste forhold til, at alle – børn og voksne – bliver hørt og set med det, de ønsker at bringe ind i samtalen.

Kontakt mig for et familietjek